Hosting, bulunduğu www dizinine;

test.asp adı ile bir dosya oluştur.

ve içerisine;

Driver 3.51 için;

 

<%
mysql_server = "MysqlServerIP" 

mysql_user = "Kullanıcı Adı"

mysql_pass = "Şifre"

mysql_db = "Database Adı"

Connection_DSN= "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER="&mysql_server&"; UID="&mysql_user&"; pwd="&mysql_pass&"; db="& mysql_db&";stmt=SET NAMES 'Latin5'" Set Con= Server.CreateObject("ADODB.Connection") Con.Open Connection_DSN Response.Write con.state %>

yaz ve kaydet. URL'den çağırdığın zaman bağlantı durumunu ekrana yazdıracaktır. Driver 5.1 için kodlarda ki 3.51 i değiştirmen yeterlidir.